Nová akcia

12.08.2011 21:57

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.