Kontakty

TJ Magura Poruba FO, 972 11 PORUBA

Predseda TJ: Jozef BILKA ml., 972 11 Poruba , t.č. 0915824323

Tajomník TJ: Miroslav GAMAN, 972 11 Poruba 429, t.č. 0907053074

Členovia výboru: Vladimír KOLKA, 972 11 Poruba 257, t.č. 0904156738

                            Ján DRÁB, Miroslav BUGÁR, Miroslav JAMRIŠKO, Miroslav GRESCHNER, Milan PIEŠ, Stanislav KURBEL

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ PRIEVIDZA

                                          971 04 Prievidza, ul. Olympionikov 4

                                          046/54 304 76 - sekretariát zväzu

                                          046/54 304 76 - fax zväzu

                                          0918 996 645 - sekretár

                                          internetová stránka: www.oblfzprievidza.sk

                                          e-mail: oblfzpd@stonline.sk

Adresy vyšších futbalových orgánov

 

Slovenský futbalový zväz:   832 80 Bratislava, Junácka 6

                                                     02/49 249 151 - sekretariát zväzu

                                                     02/49 249 156 - matrika

                                                     02/49 249 152 - organizačný pracovník zväzu

                                                     internetová stránka: www.futbalsfz.sk

                                                     e-mail: iffice@futbalsfz.sk   zvolené priezvisko@futbalsfz.sk

Západoslovenský futbalový zväz:  949 01 Nitra, Rázusová 23

                                                                  037/652 34 02 -  sekretariát zväzu

                                                                  037/655 48 16 - fax zväzu

                                                                  0911 265 687 - vedúci sekretár

                                                                  internetová stránka: www.zsfz.sk

                                                                  e-mail: zsfz@nextra.sk

                                                                              sekretar@zsfz.sk