2% daní

08.01.2016 22:24

Venujte nám 2 % z Vašich daní, ktoré by inak mohli prepadnuť v prospech štátu